Spring naar inhoud

Downloaden

De laatste versie is 3.7.1, uitgegeven op 5 april 2024 | Uitgavenotities:

WindowsWindows
64bit KStars 3.7.1 installatieprogramma voor Windows 10 of later - SHA256
Gebruik Quick Hash GUI om de integriteit van het uitvoerbare bestand te verifiëren.
macOSmacOS
64bit KStars 3.7.1 installatieprogramma voor macOS 10.15+ - SHA256
Na aankoppelen van de DMG, volg de instructies in de DMG.
LinuxLinux
Installeer KStars uit uw Linux distributie softwarecentrum.
Onder Ubuntu/Mint kunt u de laatste KStars installeren door de volgende opdrachten in de console te typen:
sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-full kstars-bleeding
FlatpakFlatpak
Add flathub repository:
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Install KStars:
flatpak install flathub org.kde.kstars
Bouwen vanaf de broncodeBouwen vanaf de broncode
Source tarball - Lijst met mirrors
Zie KStars bouwen uit broncode voor details.

Installatie

Om KStars te installeren, volg de instructies van het platform dat u gebruikt voor hoe software te installeren. De meeste platforms hebben een grafisch installatieprogramma dat gebruikt kan worden om softwarepakketten te installeren. In veel gevallen zal het automatisch geopend worden bij klikken op de download- of installatie-koppeling voor uw platform. Er is een algemene inleiding voor het installeren van KDE toepassingen die ook toegepast kan worden op KStars.

Als u Linux gebruikt, zou KStars al vooraf geïnstalleerd kunnen zijn op uw systeem als onderdeel van een standaard selectie. Zo niet, dan kunt u het installeren met het hulpmiddel voor pakketbeheer van uw Linux distributie. Zie zijn documentatie voor details.

Installatie ongedaan maken

Om de installatie van KStars ongedaan te maken volgt u de instructies van het hulpmiddel voor pakketbeheer dat u hebt gebruikt om KStars te installeren. Dit zal de toepassing KStars uit uw systeem verwijderen. Het zal geen gebruikersgegevens, die u hebt bekeken, aangemaakt of gewijzigd met KStars, verwijderen.